top of page

A programról

A PRESTEP névvel fémjelzett egyedülálló program célja, hogy Kecskemét városa a gazdasági fejlődés által összekapcsolódó, de egyébként különálló stratégiai területeket integráltan, egy program égisze alatt tudja menedzselni.

A program, mint vezetői eszköz segítségével a város a gazdasági fellendülés eredményeképpen felmerülő megoldandó feladatokra eredményesen és gyorsan képes reagálni annak érdekében, hogy hosszú távon is vonzó életperspektívát nyújtson az itt lakók, továbbá a tartós letelepedést tervezők, valamint a vállalkozói szféra számára.

A program feladatainak a koordinálását négy csoport végzi, melyek a munkaerőképzésben, - biztosításban, a városi infrastruktúra-, a városi szolgáltatások és vállalati környezet fejlesztését, valamint a városi vonzerőt érintő kérdések és teendők megválaszolásában vállalnak aktív szerepet:

 

A Munkaerő-biztosítás és képzés munkacsoport feladatai, úgy mint a munkaerő biztosítása helyi, regionális és határon túli toborzás útján, munkaerőpiaci igények folyamatos gyűjtése, előrejelzése, fiatalok pályaorientációjának elősegítése, valamint a középfokú szakképzés duális fejlesztése ráirányították a figyelmet, hogy a munka eredményeként növekvő népességszám számos más területen is összehangolt fellépést kíván.

A Városi szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztése munkacsoport foglalkozik a megnövekedő lakosságszámot fenntartható módon kiszolgálni képes, „okos” városi infrastruktúra fejlesztésével és biztosításával, a város és a régió (köz)szolgáltatásainak minőségi és „okos” fejlesztésével, élhető, minőségi életteret biztosító munka- és életkörülmények biztosításával, a közlekedési infrastruktúra, úthálózat fejlesztésével, valamint az élhető város továbbélése érdekében a környezeti állapot megőrzésével, környezetvédelmi (zöld) fejlesztésekkel. A munkacsoport összegyűjti a vállalkozói igényeket, elősegíti az információk áramlását a különböző szereplők között; valamint közös gondolkodást kezdeményez a stratégiai irányokról, szükségletekről, térkapcsolatokról, lehetséges piacokról, a város versenyképességéről, a város élhetőségéről, ezzel segítve a város jövőbeli feladatainak, stratégiai fejlesztési irányainak meghatározását.

A Vállalati környezet fejlesztése munkacsoport dolgozik a vállalkozói közösségépítés, üzleti kapcsolatmenedzsment fejlesztésén, illetve céljai között szerepel a start-up kultúra meghonosítása Kecskeméten, beszállítófejlesztési program létrehozása, valamint a tőkebefektetésekkel megvalósuló városi gazdaságfejlesztés.

A Városi vonzerő munkacsoport, mintegy átfogva a fent felsorolt stratégiai területeket, kiemelt feladataként végzi a munkaerő-biztosítást támogató, toborzási kampány elindítását, a program kommunikációját, illetve az ifjúsági közösségépítést.

A program stratégiai irányait a város, az egyetem és a nagy kecskeméti cégek vezetőiből álló Program Irányító Bizottság jelöli ki, illetve e grémium követi figyelemmel a célok megvalósulását.

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. végzi a program menedzsmentjét, és szervezi az évenként megrendezésre kerülő Kecskeméti Gazdaságfejlesztési Fórumot. A Fórum alkalmával a program képviselői bemutatják az adott évben megvalósult fejlesztéseket Kecskemét meghatározó gazdasági és intézményi szereplői számára.

A program felépítése és munkacsoportjai:
Program felépítés
Program munkacsoportok

A közös munka öröme összeköt

A közös munka öröme összeköt

A közös munka öröme összeköt

Videó lejátszása

Kapcsolódó hírek

bottom of page