top of page
  • PRESTEP

Döntöttek a város Klímastratégiájáról

Elfogadta a csütörtöki közgyűlés a város klímastratégiáját. A középtávú célok között szerepel, hogy Kecskemét 2030-ra 40%-os CO2 kibocsátás csökkentést irányoz elő 2012-höz képest. Azt is meghatározták, hogy 10 éven belül a város minden pontjáról 500 m-en belül elérhetővé kell válnia egy zöldterületnek. Fontos eleme a stratégiának a lakosság szemléletformálása is rendezvények segítségével.


Kecskemét egy KEHOP-os projekt keretében vállalta, hogy elkészíti saját klímastratégiáját valamint, hogy megvalósít egy átfogó szemléletformálási programot.


A csütörtöki közgyűlésen Gaál József alpolgármester az elkészült anyag bemutatása kapcsán elmondta, a klímastratégia az emberek létét szolgálja. A jelen trendeket figyelve, ha nem teszünk valamit, akkor hamarosan nagyon komoly problémákkal kell szembenéznünk. A klímastratégia hosszú időt igénylő elkészítésében százas nagyságrendű szakértő, civil szervezet vett részt – mondta el az alpolgármester.


Nemcsak a két kötetes klímastratégia készült el, hanem egy szemléletformáló program, ami 7 rendezvényből áll. Hozzá tartoznak a lakossági kezdeményezések és a www.zoldkecskemet.hu oldalon található információs felület is.


A városnak nagy felelőssége és számos feladata van, de már a megmozdulások a klímahelyzet javítása felé mutatnak. Többek között ilyen az elektromos közösségi közlekedés irányába történt elmozdulás, vagy a szelektív kukák megjelenése. Azzal, hogy elkészült a stratégia, nem valaminek a végére értünk, hanem valaminek a kezdetére – hangsúlyozta az alpolgármester.


A klímastratégiát az MVM Optimum Zrt. készítette el. Ez egy olyan 2 kötetes dokumentum, ami alapján a város szereplői számba vehetik a hosszú távú kihívásokat. Az első részben helyzetelemzés, a második részben pedig a konkrét Klímastratégia olvasható.


Szabari Dóra, az MVM Optimum Zrt. stratégiai projektvezetője mutatta be az elkészült klímastratégiát egy prezentáción keresztül.


A város konkrét stratégiai céljai között szerepel, hogy a 2012-es bázisadathoz képest 2030-ra 40%-os CO2 kibocsátás csökkentést irányoz elő.


Emellett célul tűzte ki, hogy szintén 2030-ra a város minden pontjáról 500 méteren belül legyen elérhető közcélú zöldterület és minden utcában legyen fasor, többszintű zöldsáv vagy fát helyettesítő növénytelepítés.


Célként szerepel a lakosság klímatudatos szemléletformálása is.


A stratégiai célokat összesen 12 tematikus célkitűzéssel és az ezek végrehajtását biztosító 37 intézkedéssel szeretné elérni a város. Ezek között olyanok szerepelnek mint például az elővárosi és teherszállítási vasúti közlekedés feltételeinek javítása, a szelektív hulladékgyűjtés arányának növelése vagy a magánkertek, épületek bekapcsolása a zöldfelület-hálózatba.


A terveket végül egyhangúlag támogatta a közgyűlés.


Forrás: hiros.hu

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page