top of page
  • PRESTEP

Klíma-Tudatos-Kecskemét

A hét elején megrendezett ENSZ-Klímacsúcs eseményei és Áder János köztársasági elnök úr által bejelentett magyarországi vállalások adták az apropóját annak a sajtótájékoztatónak, melyet csütörtökön délután a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. hívott össze.

A szervezők nevében a sajtóesemény résztvevőit Nagy Gábor Tibor, a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. ügyvezetője köszöntötte, aki beszámolt a New York-i ENSZ klímacsúcs legfontosabb bejelentéseiről, s a klímaváltozás hatásaira történő felkészülés fontosságáról. Az uniós és hazai klímapolitikai célok bemutatása kapcsán felhívta a figyelmet a társadalmi összefogás kiemelkedő szerepére és a célok elérése érdekében minden ember egyéni felelősségére is.


Az ügyvezető bejelentette, hogy a városfejlesztő társaság létrehozta a KLÍMA-TUDATOS-KECSKEMÉT Facebook oldalt, ahol fórumot kíván biztosítani a környezet- és klímavédelem iránt érdeklődőknek, valamint tájékoztatást nyújtani a kecskemétieknek az egyes városi intézmények (ökoiskolák, ökoóvodák) tervezett programjairól és rendezvényeiről.


A bevezető gondolatokat és a bejelentést követően, Kanalas Imre a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. munkatársa Kecskemét önkormányzatának klímavédelmi célok elérésében történő elkötelezettségéről beszélt. Tájékoztatójában elmondta, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018 áprilisában a 35/2018. (IV.26.) határozatával jóváhagyta a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez (Covenant of Mayors) történő csatlakozást (a döntéssel települési szinten 40%-os CO2 kibocsátás csökkentést vállalt az önkormányzat a tulajdonában lévő intézmények, városi szolgáltató épületek, a lakóépületek, a közvilágítás, a helyi közösségi közlekedés és az önkormányzati autóflotta tekintetében). Egy hónappal később, 2018 májusában pedig a Megyei Jogú Városok Szövetsége tagjaként bejelentette csatlakozási szándékát a párizsi klímacél betartása érdekében létrejött „Under2” („Két fok alatt”) nevet viselő nemzetközi klímavédelmi együttműködéshez.


A vállalt célok elérése és a város előtt álló feladatok stratégiai szintű átgondolása érdekében, 2019 júliusában az önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be a KEHOP-1.2.1 Felhívásra a kecskeméti klímastratégia elkészítésére, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítására. Emellett szintén egy uniós projekt részeként elkészíti Kecskemét Fenntartható Energia és Klíma Akciótervét (SECAP). Ebben a dokumentumában mutatja be majd a város a legfontosabb üvegházhatású gázok (ÜHG) csökkentése kapcsán 2030-ig elérendő céljait, az egyes területeken jelentkező feladatokat és az ütemezetten tervezett konkrét beavatkozásokat.


A tájékoztató második részében a szakember egy rövid áttekintést adott az érdeklődőknek azokról az uniós, állami és önkormányzati finanszírozású energiahatékonysági projektekről, melyek – több mint 17 milliárd Ft nagyságrendben – az elmúlt öt évben, a város területén már megvalósultak, vagy folyamatban vannak. A szakember beszámolt a közel 40 db közlekedési, lakhatási, oktatási-nevelési, egészségügyi, szociális energiahatékonysági projekt CO2 kibocsátás csökkentésben játszott szerepéről is.


A sajtótájékoztató záró részében, Kiss Róbert a „Környezettudatos szemléletformálás Kecskeméten” című KEHOP-5.4.1 finanszírozású szemléletformálási projekt szakmai vezetője beszélt a programról és a klímavédelemhez, környezettudatossághoz és energiatakarékossághoz kapcsolódó szemléletformálás iskoláskorú gyermekek körében történő erősítéséről. A projektvezető kiemelte: „Az energiatakarékosság, megújuló energiaforrások használata olyan alapvető kompetenciává, hétköznapi gyakorlattá kell, hogy váljon a jövő nemzedéke számára, amely biztosítja a fenntartható fejlődést és kialakításának már fiatal korban elkezdett szemléletformálással kell indulnia.”


A rendezvényen a sajtó munkatársai a közeljövő környezet- és klímavédelmi terveiről és feladatairól is kérdezték a városi szakembereket.


Forrás: hiros.hu

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page