top of page
  • PRESTEP

Kecskemét 2021. évi költségvetése: Ezeken a helyeken fejlesztik a közlekedési infrastruktúrát idén

A korábbi években megvalósuló útfejlesztések, amelyek elsődlegesen a gazdasági övezeteket érintették Kecskeméten, idén is folytatódnak, valamint további fejlesztések finanszírozására ad lehetőséget a 2021-es költségvetési rendelet. A közlekedési infrastruktúra fejlesztés kiemelt célja a városvezetésnek, melyre az alábbiakban részletezett feladatokra biztosított források a garanciák.

A Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása projekt célja, hogy Kecskemét egyik gyűjtőútjának hiányzó szakasza kiépüljön annak érdekében, hogy a város gazdasági- és lakóterületei között a munkaerő mobilitás javuljon, melyhez 2021. évben 77.483.000 Ft forrás szükséges, a 2020-ban biztosított 672.517.000 Ft-on túl.


Kecskemét város munkaerő mobilitás javítása céljából - Hetényegyháza településrész M5 autópályába történő bekötésével - kisajátításhoz kapcsolódó költségek fedezetére 90.744.000 Ft áll rendelkezésre 2021-ben.


Kadafalva főutcáján közlekedési beavatkozások, gyalogátkelőhely jelzőlámpás átépítésével a biztonságos közlekedés érdekében 40.000.000 Ft összeg került biztosításra.


A Kandó Kálmán utca - Béke fasor - Szolnoki út - Platter János utca csomópontjának forgalmi rekonstrukciójának tervezéséhez 87.000.000 Ft összegben.


A Petőfi Sándor utca - Kőhíd utca kereszteződésében jelzőlámpás forgalomirányítás kialakítása az útburkolatok rekonstrukciójával 92.000.000 Ft összegben.


A Csabay Géza körút volt Tó Hotel melletti szakaszán gyalogátkelőhely létesítése a Szabadidő Központban kialakított futball akadémia biztonságos megközelítése érdekében 10.000.000 Ft összegben tartalmaz forrást a tervezet.


A Nyíri úton önálló balra kanyarodó sáv került kiépítésre. A Nyíri útról a Március 15. u. irányába jobbra kanyarodó forgalom, valamint a Nyíri útról a balra kanyarodó forgalom elválasztása továbbra is forgalomterelő sziget elválasztással - a már meglévő forgalomterelő sziget korrekciójával - biztosított. Ezen projekt pénzügyi teljesítéséhez 53.833.000 Ft biztosított.


A Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés feladatellátására összesen 345.000.000 Ft fedezet áll rendelkezésre, melyen belül a működési kiadások előirányzata 275.000.000 Ft. A közvilágítási hálózat fejlesztésére 70.000.000 Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet.


Forrás: keol.hu

Комментарии


Комментарии отключены.
bottom of page