top of page
  • PRESTEP

Elkészült az új Család- és Gyermekjóléti Központ

Befejeződött az új Család- és Gyermekjóléti Központ építése Kecskeméten a Széchenyi 2020 program keretén belül. A beruházással az eddigieknél fejlettebb és modernebb infrastrukturális közegben, családias környezetben valósulhat meg a városi és járási családsegítő és gyermekjóléti ellátás. A projekt 508.444.300,- Ft összegű vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült.


Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a "Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" című felhívás keretében a TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00002 azonosító számon támogatási kérelmet nyújtott be az "Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten" elnevezésű projektre, amely bruttó 508.444.300, - Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült. A támogatás intenzitása 100 %, a beruházás az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, valamint hazai társfinanszírozással valósult meg.


A projekt célja egy új család és gyermekjóléti központ létrehozása volt, amellyel az eddigieknél egy fejlettebb infrastrukturális környezetben valósult meg a városi és járási szintű családsegítő és gyermekjóléti ellátás. Egyben kiteljesedett a modern szociális munka bevezetése, a családfókuszú szociális munka kialakítása és szakmai műhelyként történő működtetése. A tanácsadások, a várandós anyák segítése, a speciális szolgáltatások, mint az utcai szociális munka, a kórházi szociális munka, a készenléti szolgálat vagy a kapcsolattartási ügyelet fejlesztése, továbbá a mediáció, mint segítő módszer alkalmazásának bővítése és kiterjesztése.


A projekt egyben hozzájárult a kulturális örökség megőrzéséhez és helyreállításához, az Integrált Településfejlesztési Stratégia "Nyugati Városkapu" Akcióterületen tervezett Rudolf Laktanya területe műemléki épületeinek és környezetének megóvása, értékőrző felújítása koncepció részeként.

A megvalósítás során az egykori Rudolf Laktanya alakulóterének észak-nyugati részén, a Széktói stadion szomszédságában hasznosításra került három használaton kívüli műemléki épület, oly módon, hogy a volt altisztképző, valamint a zuhany-mosókonyha épülete az örökségvédelmi szempontoknak megfelelően teljesen megújult. A két épület között elhelyezkedő, romos, egykori zárt kispuska lőtér pedig műemlékvédelmi szakértő bevonásával, az épített örökség értékeit megőrzendően újjáépült, illetve kibővült. A beruházás eredményeként egy bruttó 1.331 m2 alapterületű, építészetileg és funkcionálisan, az intézmény infrastrukturális igényeit minden tekintetben kielégítő korszerű, akadálymentesített komplexum jött létre, amely alkalmas lesz az intézmény megnövekedett feladatainak az ellátására és a magasabb színvonalú család és gyermekjóléti szolgáltatások biztosítására. A két felújított és az új épület egymással kapcsolatban lévő, de funkcionálisan jól elkülöníthető részekből álló épületkomplexumként fog működni. Az új épületben az intézmény ügyfélforgalmi és a közösségi funkciókat ellátó helyiségei, a két felújítandó épületben pedig a dolgozói irodák és kapcsolódó helyiségek vannak. Az egyik épületben a családsegítő munkatársak, míg a másikban az esetmenedzserek munkahelyei létesültek. A beruházás során megvalósított energiahatékonysági intézkedések megteremtették az intézmény környezettudatos, költségtakarékos, hosszútávon fenntartható üzemeltetési lehetőségét.


Az intézménykomplexum megvalósulásával egy 5.244 m2-es intézményi terület is kiépült, mely alkalmas az óvodán és iskolán kívüli nevelést támogató, elsősorban sport- és szabadidős tevékenységek végzéséhez kötődő, a gyermek, illetve a családok hasznos időtöltését célzó klubfoglalkozások elvégzésére. Ennek keretében a nehéz, vagy a szociálisan hátrányos helyzetű, különösen a csellengő, vagy veszélyeztetett gyermekek számára tematikus segítő csoportfoglalkozások is működtethetők.


Az új ügyfélforgalmi rész megközelítése a Széktói Stadion felől lehetséges, ide kerültek kiépítésre az ügyfélparkolók. A szolgálati bejárás és parkolás a Rudolf-laktanya felől történik. A meglévő család - és gyermekjóléti központ minőségi fejlesztésével, új ingatlanba történő elhelyezésével Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata hosszú távon biztosítja a megfelelő szakmai és intézményi hátteret a társadalmi leszakadással veszélyeztetett családok és gyermekek helyzetének javítására irányuló programok megvalósítására. A projekt megvalósulása a www.kecskemet.hu oldalon követhető.


Forrás: hiros.hu


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page